Bảng vàng Tiền Phong Marathon 2023

22

SUB3

1 – NGUYỄN VĂN LAI 2:37:08

SUB310 –

2 – TRƯƠNG HỮU TÀI 3:01:39

3 – LÊ VĂN TUẤN ANH 3:06:11

4 – ĐỖ NGỌC DƯƠNG 3:07:21

SUB330 –

15 – LE ANH TUAN 1 3:21:16

16 – NGUYỄN MINH HÀ 3:23:45

17 – ĐỖ ĐỨC THÂN 3:24:14

18 – NGUYỄN MẠNH HÙNG 1@ 3:24:27

19 – MAI THÁI SƠN 3:25:19

20 – NGUYỄN VĂN VĨ 3:25:41

21 – ĐẶNG ANH TUẤN 3:26:36

22 – NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 3:26:55

23 – TRẦN XUÂN LỊCH 3:26:57

24 – TRẦN THẾ HUY 3:27:41

25 – ĐẶNG ĐỨC TOÁN 3:28:16

26 – NGUYỄN MAI TUẤN AN 3:29:25

27 – CAO THANH NAM 3:29:35

SUB 3: 40 MARATHON

28 – NGUYỄN TRẦN ÁNH 3:30:50

29 – NGUYỄN ĐỨC QUÂN 2 3:31:08

30 – ĐỖ MẠNH CƯỜNG 3:31:24

31 – NGUYỄN VĂN LONG 3 3:31:54

32 – NGUYỄN VĂN KẾT 3:32:05

33 – NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 3:32:18

34 – PHẠM QUANG NHẬT 3:32:40

35 – TRẦN THU TRANG 3:33:38

36 – DƯ NAM 3:34:31

37 – LÊ MINH QUÝ 3:34:33

38 – NGUYỄN HỮU ĐOÀN 3:34:37

39 – NGUYỄN BÁ HOÀN 3:35:32

40 – NGUYỄN VĂN CƯỜNG 3 3:35:34

41 – VŨ ĐỨC THANH 3:35:43

42 – LÊ THANH QUANG 3:35:50

43 – PHƯƠNG TRƯỜNG 3:36:10

44 – BÙI XUÂN THUẬN 3:37:22

45 – HOÀNG THỊ HỒNG NGỌC 3:37:29

46 – LỘC THỊ THÚY GIANG 3:38:07

47 – NGUYỄN THẾ TÂN 3:38:12

48 – NGUYỄN ĐẠO NHẬN 3:38:17

49 – NGUYỄN CAO GIANG 3:38:28

50 – NGUYỄN THANH QUANG 3:38:47

51 – TÔ TUẤN ANH 3:39:00

SUB 3 :50 MARATHON

52 – TRIỆU HÙNG VIỆT 3:40:59

53 – VÕ THẾ MỸ 3:41:22

54 – NGUYỄN VĂN ƯỚC 3:41:23

55 – PHẠM THANH TRƯƠNG 3:41:26

56 – ĐẶNG VĂN BỐN 3:42:18

57 – NGUYỄN VĂN TÌNH 3:43:09

58 – VŨ NINH 3:43:26

59 – TẠ VIỆT CƯỜNG 3:43:29

60 – PHÙNG HỮU TÂN 3:45:02

61 – ĐỖ ĐỨC HƯNG 3:45:08

62 – CAO TUẤN VIỆT 3:45:38

63 – NGUYỄN THỊ TRANG 3:45:53

64 – NGUYỄN DUY KIÊN 3:46:43

65 – NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 3:47:06

66 – TRẦN VĂN CÔNG 3:47:32

67 – LÊ MINH HỘI 3:47:42

68 – TRẦN VĂN HẢI 1@ 3:48:19

69 – CHI PHAM 3:48:41

Những cá nhân xuất sắc chạy 42,195 Km dưới 4 giờ

70 – Nguyễn Ngọc Cảnh 3:50:33

71 – Dương Văn Mạnh 3:50:34

72 – Hoàng văn Hữu 3:50:40

73 – Hoàng Thị An 3:50:47

74 – Nguyễn Văn Hướng 3:52:29

75 – Nguyễn Đức Mạnh 2 3:53:01

76 – HỒ VĂN THỊNH 3:53:12

77 – NÔNG ĐỨC HIẾU 3:53:54

78 – QUẢN LÊ SƠN 3:54:24

79 – NGUYỄN ĐỨC HIẾU 3:54:50

80 – LÊ HUY THÁI 3:55:09

81 – TRIỆU ĐÌNH THANH 3:55:35

82 – CHIẾN NGUYỄN 3:55:38

83 – TRẦN NHƯ HỒNG 3:55:44

84 – LƯƠNG HỮU KHANH 3:55:50

85 – NHẬT NGUYỄN 3:56:15

86 – CHINH PHẠM 3:56:29

87 – LÊ ĐỨC ANH 3:56:30

88 – NGUYỄN THÀNH ĐẠT 2@ 3:56:56

89 – TRÀ HỒNG HỮU 3:57:22

90 – NGUYỄN QUANG 3:57:35

91 – VŨ ĐỈNH KHIÊM 3:58:20

92 – NGUYỄN THÀNH LONG 3@ 3:58:23

93 – NGUYỄN HỒNG QUÂN 3:58:27

94 – ĐINH TIẾN DŨNG 3:58:30

95 – NGUYỄN QUANG CHÍNH 3:58:43

96 – LƯU QUANG CHUNG 3:59:05

97 – NGUYỄN HUY TƯỞNG 3:59:07

98 – PHẠM NGỌC TUYỀN 3:59:43

Số liệu được VBM dựa trên kết quả thông báo chiptime và hình ảnh đường chạy trong giải đấu và không giàng buộc tính pháp lý.

Thực hiện: Đỗ Bình, Bak Hoàng, Việt Khoa, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Thị Vân Anh ( VietnamsBestMarathons )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here