Chân chạy khiếm thị hoàn thành 6 giải World Majors

Hoàn thành cả 6 giải marathon trong hệ thống World Majors là thành tích đáng tự hào của bất cứ ai và cũng là thách thức với cả những chân chạy xuất sắc. Thử thách đó càng nhân lên khi người chạy bị khiếm thị. Nhưng ở giải marathon London diễn ra tháng 4 vừa …