Tháng 5 trải nghiệm “cung đường đảo Lý Sơn”

Giải chạy việt dã “Cung đường đảo Lý Sơn” được tổ chức cuối tháng 5 vừa qua ghi dấu ấn trong lòng những người tham dự về một giải chạy độc đáo trên hòn đảo tiền tiêu của Việt Nam. “Sáng ngày 21/5 vừa qua, tại huyện đảo Lý Sơn, Liên đoàn Điền kinh tỉnh …