Nhảy squat – động tác đơn giản nhưng hiệu quả cho chạy bộ

Tăng thêm sức mạnh và sức bộc phát đóng vai trò quan trọng với chạy bộ nhưng thường bị ngó lơ. Thành thạo động tác đơn giản nhưng hiệu quả cao này, bạn sẽ thấy được lợi ích bất ngờ. Giống như mọi động tác nhảy khác, nhảy squat là bài tập xứng đáng trở …