Đến Đà Lạt đánh thức năng lượng cơ thể bằng chạy bộ và âm nhạc

Ngày 3/6, tại hồ Xuân Hương sẽ diễn ra giải chạy 𝐃𝐚 𝐋𝐚𝐭 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐑𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑 với 3 cự ly 𝟓𝐤𝐦 | 𝟏𝟎𝐤𝐦 | 𝟐𝟏𝐤𝐦 quanh Hồ Xuân Hương cùng sự tham gia của khoảng 4000 runner từ khắp mọi miền đất nước. Đà Lạt được yêu mến gọi là Thành phố mộng mơ …