Chạy gần 1000km băng qua bang Montana để động viên mẹ

Chân chạy nữ Becca Boylan (Hoa Kỳ) đã chạy gần 1000km (600 dặm) băng qua bang Montana – nơi cô sống – để động viên người mẹ đang chống chọi với căn bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy (AML). Becca bắt đầu chạy từ ngày 15 tháng 6 và kết thúc hành trình ngày …