Chiến tích phá kỷ lục giải của chân chạy backyard ultra từng nghiện ma túy

Chân chạy Marco Poulin vừa viết lên chương mới nhất trong câu chuyện làm lại cuộc đời đầy cảm hứng khi trụ lại tới 46 tiếng, giành chức vô địch và phá luôn kỷ lục giải Big Wolf’s Backyard Ultra được tổ chức ở Cacouna, Quebec, Canada. Kỷ lục của Marco Poulin là chạy 307,6 …