“Cụ ông ultra” 75 tuổi phá 7 kỷ lục trong một giải chạy

Đạt một kỷ lục chạy bộ là giấc mơ của hầu hết mọi người, còn phá tới 7 kỷ lục chỉ trong một giải chạy thì sao? Đó là huyền thoại. Cụ ông 75 tuổi Gene Dykes người bang Pennsylvania (Hoa Kỳ) đã viết lên huyền thoại đó. Chân chạy ultra trứ danh này tham …