Chạy bộ có làm hỏng đầu gối?

Hầu hết người chạy bộ, già hay trẻ, lính mới hay lão làng đều được nghe nói rằng “chạy vừa thôi, chạy nhiều hỏng chân đấy” hoặc “những người chạy nhiều có ai có đầu gối tốt đâu”. Không ít thì nhiều, những lời “cảnh báo” đó đều khiến bạn phần nào dao động, nhưng …