Đông Anh Runners (DAR) – Bước chân Âu Lạc vững tiến tương lai

Ra đời từ 8/12/2019, câu lạc bộ Đông Anh Runners – DAR là nơi sinh hoạt chung, kết nối những người yêu chạy bộ tại khu vực huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ số ít thành viên ban đầu, với tinh thần tập luyện, phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ theo khẩu …