6 giải chạy bộ khó khăn nhất thế giới

Yếu tố nào khiến một giải đua trở nên khó khăn? Thường thì có 4 tiêu chí: cự ly, thời gian quy định, cung đường chạy và thời tiết. Khi nhiều hoặc toàn bộ các tiêu chí trên đều thách thức, dĩ nhiên giải đấu đó khó khăn. Dưới đây là 6 giải đấu được …