Có nên khởi động trước khi chạy marathon?

Hầu hết người chạy hiểu rõ mục đích khởi động trước cuộc đua nhưng vẫn luôn tồn tại một câu hỏi: có nên khởi động trước khi tham gia marathon không? Khởi động là để làm nóng cơ cho quá trình chạy marathon sắp bắt đầu. Khởi động sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng …