COROS nâng cấp ứng dụng

Hãng đồng hồ thể thao mới nổi vừa tuyên bố sẽ tung ra đợt nâng cấp ứng dụng lớn nhất từ trước đến nay. Ứng dụng COROS cập nhật sẽ đáp ứng tốt hơn mong mỏi của người dùng với các nâng cấp về EvoLab, thêm tính năng điều hướng cho dòng PACE 2, điều …