Những ấn tượng của chạy bộ Việt Nam năm 2023

2023 là một năm đặc biệt của chạy bộ Việt Nam. Sau đại dịch Covid, phong trào bùng nổ với rất nhiều ấn tượng. Cùng VnRun điểm lại những ấn tượng chính. Số lượng các giải chạy bùng nổ Năm 2023 là năm có số lượng giải chạy nhiều nhất trong vòng hơn một thập …