Strava sẽ tự động đồng bộ với Nike Run Club và Training Club

Nền tảng chạy bộ Strava vừa công bố sẽ hợp tác với Nike để thành viên cả 2 ứng dụng có thể kết nối, chia sẻ hoặc theo dõi đường chạy của nhau. Điều này cũng đồng nghĩa người dùng có thể sử dụng gần như mọi tính năng nổi bật của 2 ứng dụng …