Tư thế hồi phục tốt nhất sau khi chạy interval

Theo nhà khoa học thể thao Ross Tucker, cách hồi phục tốt nhất sau cữ chạy dốc sức không thể theo kinh nghiệm mà dựa trên khoa học và sinh lý học. Khi Ross còn học trung học, anh thường bị HLV ép phải để tay lên đầu và đứng thẳng khi thực hiện các …