Tư thế hồi phục tốt nhất sau khi chạy interval

Theo nhà khoa học thể thao Ross Tucker, cách hồi phục tốt nhất sau cữ chạy dốc sức không thể theo kinh nghiệm mà dựa trên khoa học và sinh lý học. Khi Ross còn học trung học, anh thường bị HLV ép phải để tay lên đầu và đứng thẳng khi thực hiện các …

Nên phục hồi thế nào sau khi chạy marathon?

Bạn băng qua vạch đích và giành được tấm mề đay. Bạn đã hoàn thành việc khó khăn nhất, thu được thành quả của nhiều tháng tập luyện. Những gì bạn làm hoặc không làm tiếp đó sẽ xác quyết bạn hồi phục nhanh đến đâu. Runner nên làm gì sau khi kết thúc một …