Sợi dây gia đình của những chân chạy siêu sao

Gia đình là nguồn động viên lớn cho mỗi chân chạy, là sợi dây kết nối họ với cuộc sống ấm áp, rũ bỏ được áp lực của những tháng ngày luyện tập buồn tẻ đằng đẵng. Vì thế không có gì quá lời khi nói rằng thành công của họ không thể thiếu sự …