Sophia Laukli ngăn người Kenya chiếm trọn bục giải thưởng Sierre-Zinal

Các chân chạy người Kenya đã giành được 5/6 vị trí đứng bục tại giải Sierre-Zinal lần thứ 50, nếu không có thành tích tuyệt vời của chân chạy 23 tuổi người Mỹ Sophia Laukli (nhanh thứ ba trong lịch sử giải ở nội dung cho nữ, chỉ kém chân chạy người Thụy Sĩ Maude …