Huế Runners phát động chạy vì Cuộc sống xanh

34

Hình ảnh tại lễ phát động chạy vì Cuộc sống xanh do Huế runners phát động.

Photo : Ngô Thanh Hùng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here