Huế Runners phát động chạy bộ hưởng ứng “Cho cuộc sống xanh”

506

Hình ảnh tại lễ phát động hưởng ứng chạy bộ “Cho cuộc sống xanh” do Huế runners phát động.

Photo: Ngô Thanh Hùng