Hà Đông Runners – Cam kết làm nên bản sắc

Ra đời tháng 1 năm 2018, có thể nói Hà Đông Runners (HDR) là một trong những CLB chạy bộ phong trào thuộc hàng sớm nhất ở Hà Nội. Gần 6 năm phát triển với đủ thăng trầm, cho đến nay, HDR đã khẳng định được bản sắc của mình, ghi dấu ấn đậm nét …