Những đôi giày tốt nhất cho người chạy lệch trong

Giày chạy lệch trong được thiết kế để phù hợp với người đáp chân kiểu này (khoảng hơn 50% số người chạy). Qua thử nghiệm, 10 đôi giày sau đây được chọn. Giày chạy nhanh có độ đàn hồi nhất: Brooks Levitate GTS 5 Đôi giày chạy đường bằng khá đàn hồi này hồi chuyển …

9 đôi giày chạy thoải mái nhất

“Giày chạy thoải mái” không phải một loại giày cố định nào, cảm giác mềm với người này có thể là cứng với người khác, ở đây tiêu chí này được xác định là cảm giác “đôi giày này sản xuất ra để cho tôi đi”. 9 đôi giày dưới đây được chọn từ review …